Företag

Företag

Axer är ett familjeföretag som har lång historia inom tillverkning av verktyg för maskinentrepenörsarbete.

 

 

Årtiondes erfarenhet

 

I början arbetade man för andra, då Severi Ala-Katara arbetade i ett företag som tillverkade harvestrar per licens. När arbetsgivarföretagets väg slutade, grundade han ett eget företag för att fortsätta arbeta. Arbetet lärde honom mycket om vad kunderna verkligen behöver av sina entrepenadverktyg.

 

Den robusta idén föddes för kundens behov

 

Vid sidan av det andra arbetet designade Severi således sin egen produkt: en energigrip som tillgodoser kundernas önskemål och behov.  Den skulle vara i toppklass såväl beträffande design, hantering som material. Tiden räckte dock inte till för att föra energigripen från papper till användning. 

 

När 2000-talets lågkonjunktur förlamade harvesterbeställningarna, grävdes idén fram från byrålådan på nytt. Vid lanseringstiden var Axer-energigripen en av pionjärerna i Finland. Produktens kvalitet bekräftas av den internationella popularitet som kom genast efter lansering av eget produktmärke.

 

Hela Europas Axer

 

Vägen till denna dag har gett jämn tillväxt, nya återförsäljare och nya produkter, i vars design och tillverkning man satsat på samma överlägsna kvalitet som i den första energigripen.

Nu verkar Axer redan framgångsrikt i över 19 länder. Produktutveckling, tillverkning och kundupplevelse vilar på två generationers axlar, då Severis son Joni Ala-Katara har kommit med i verksamheten. Kärnan för vår mångsidiga verksamhet är alltså fortfarande familjeföretaget värden – flexibilitet, samarbete och vilja att betjäna kunden med produkter vars överlägsna kvalitet tål även den grövsta användningen.

 

TA KONTAKT